Vårat projekt på Kulturtorget i Märsta med 51 lägenheter är nu inflyttat och färdigställt.

Ståhlkloo är med och utvecklar kvarteret Bollen i Råsunda med 240 nya lägenheter.

Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbyggnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB
Falukontoret

Tel: 010-13 00 600

Organisationsnummer:
556160-2722

Telefonväxel 010-13 00 600 är öppen 08:00-11:30 och 12:30-16:00

Namn: Torbjörn Pettersson VD
Telefon: 010-13 00 610
Mobil: 070-208 61 23
E-post: torbjorn.pettersson@stahlkloo.se

Namn: Klaus Rachbauer PLATSCHEF
Telefon: 010-13 00 624
Mobil: 072-511 48 47
E-post: klaus.rachbauer@stahlkloo.se

Namn: Marie Pettersson EKONOMI
Telefon:  010-13 00 620
Mobil: 073-184 45 44
E-post: marie.pettersson@stahlkloo.se

Namn: Alexandra Pettersson ADM/EKONOMI
Telefon: 010-13 00 621
E-post: alexandra.pettersson@stahlkloo.se

Namn: Simon Johansson
Telefon: 010-13 00 613
E-post: simon.johansson@stahlkloo.se

Namn: Julia Pettersson (TJÄNSTLEDIG)
Telefon: 010-13 00 628
E-post: julia.pettersson@stahlkloo.se

Namn: Johan Funesten
Telefon: 010-13 00 611
Mobil: 070-253 77 70
E-post: johan.funesten@stahlkloo.se

Namn: Wolfgang Rachbauer
Telefon: 010-13 00 623
E-post: wolfgang.rachbauer@stahlkloo.se

Namn: Magnus Ros
Telefon: 010-13 00 615
E-post: magnus.ros@stahlkloo.se

Namn: Amanda Blank
Telefon: 010-13 00 622
E-post: amanda.blank@stahlkloo.se

Namn: Alex Peltoniemi
Telefon:  010-13 00 626
Mobil: 070-659 45 44
E-post: alex.peltoniemi@stahlkloo.se