Vårat projekt på Kulturtorget i Märsta med 51 lägenheter är nu inflyttat och färdigställt.

Ståhlkloo är med och utvecklar kvarteret Bollen i Råsunda med 240 nya lägenheter.

Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbyggnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Mora AB startades 1975 av Christer Ståhlkloo.

Genom personliga kontakter koncentrerades uppdragen alltmer kring Norrtälje och Stockholm. 1984 startades verksamheten i Norrtälje i dotterbolaget Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Norrtälje AB.

Under 90-talet rådde byggkris i landet. Trots detta satsade vi 1993 på ytterligare ett kontor och vi startade Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Borlänge AB.
1995 var det dags igen. Kontoret i Leksand öppnades och drevs som filial till Morakontoret.

Vi växer vidare genom att antalet anställda hela tiden ökar.

I april 1999 etablerar vi oss i Gävle genom att förvärva KEA Ingeniörsbyrå AB som i juni 2003 namnändrades till Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Gävle AB.

Ett nytt kontor i Falun öppnades April 2004. Falukontoret fungerar som filial till Borlängekontoret. Samtidigt avvecklades filialen i Leksand.

Gävlekontoret avvecklas hösten 2005 pga svag marknad och bristande lönsamhet.

Idag är Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB moderbolag i koncernen som sysselsätter ca 20 personer. Företaget var under många år familjeägt av Christer och Britt-Mari Ståhlkloo. 2007-01-01 såldes samtliga aktier till en grupp anställda och hela koncernen kan numera betraktas som personalägd.

Miljöutmärkelser

Parametrar: Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbygnad. (Silver-Guld)

Stor erfarenhet om kunskap om miljöbyggnad projekt inom Sweden Green Building Counsil.
Projekt som kan frontas är:
Lilla Alby Skola-Sundbyberg Nybyggnad skola 7000 kvm miljöbyggnad guld.

ÖRS Förskola-Sundbyberg Nybyggd förskola 1500kvm miljöbyggnad Guld.

Ursviks SkolaSundbyberg Om och tillbyggnad 5900KVM miljöbyggnad guld.

Sundbybergs Ishall Miljöbyggnad Guld 5000KVM Sport och Multibassäng.
Kvarter Banken Sundbyberg Fastighets Ab förvaltaren i Sundbyberg ombyggnad av bostads och affärshus Miljöbyggnad Silver.

Forskarens Förskola Sundbyberg Miljöbyggnad Silver Nybyggnad 1500KVM

Sigtuna Kommun: Nybyggd förskola 1300KVM Miljöbyggnad Silver
Polishuset Borlänge -Diös beställare Miljöbyggnad Silver. 7000kvm

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 gällande miljö och kvalitet


MILJÖPOLICY

  • Vi skall aktivt föreslå våra kunder installationssystem som premierar låg energiförbrukning och leder till en hållbar utveckling på både kort och lång sikt.
  • Vi skall fortlöpande utbilda personalen i miljökunskap så att förutsättningar för ständiga förbättringar tillskapas. Genom detta kan vi rekommendera våra kunder produkter och installationstekniska lösningar med en långsiktigt låg miljöbelastning.
  • Vi skall utföra våra tjänster inom ramen för lagar och förordningar med en smidighet som för uppdragsprocessen framåt.
  • Att vara miljömedvetna i vår arbetssituation genom källsortering på arbetsplatsen och i vårt val av miljövänligt färdsätt till arbetsplatsen, kunder och uppdragsställe.

 

KVALITETSPOLICY

  • Vi ska uppfylla ställda krav och ha som målsättning att överträffa kundens förväntningar.
  • Vi skall utföra våra tjänster inom ramen för lagar och förordningar med en smidighet som för uppdragsprocessen framåt.
  • Våra kunder ska i alla situationer bemötas professionellt och fackmannamässigt.
  • Vi skall hålla en hög leveranssäkerhet och genom att bevaka och följa upp kvalitetsavvikelser och allteftersom höja våra ställda mål.
  • Genom ständiga förbättringar i vårt ledningssystem skall vi säkerställa fortsatt utveckling och hög kvalitet på våra tjänster.
  • Ett av våra konkurrensmedel skall vara att vi i varje uppdrag tillför kunden ett mervärde och som höjer kvalitén på installationerna.