Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbygnad.

Se våra projekt på Sveriges största flygplats!

Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Mora AB startades 1972 av Christer Ståhlkloo.

Genom personliga kontakter koncentrerades uppdragen alltmer kring Norrtälje och Stockholm. 1984 startades verksamheten i Norrtälje i dotterbolaget Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Norrtälje AB.

Under 90-talet rådde byggkris i landet. Trots detta satsade vi 1993 på ytterligare ett kontor och vi startade Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Borlänge AB.
1995 var det dags igen. Kontoret i Leksand öppnades och drevs som filial till Morakontoret.

Vi växer vidare genom att antalet anställda hela tiden ökar.

I april 1999 etablerar vi oss i Gävle genom att förvärva KEA Ingeniörsbyrå AB som i juni 2003 namnändrades till Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Gävle AB.

Ett nytt kontor i Falun öppnades April 2004. Falukontoret fungerar som filial till Borlängekontoret. Samtidigt avvecklades filialen i Leksand.

Gävlekontoret avvecklas hösten 2005 pga svag marknad och bristande lönsamhet.

Idag är Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB moderbolag i koncernen som sysselsätter ca 20 personer. Företaget var under många år familjeägt av Christer och Britt-Mari Ståhlkloo. 2007-01-01 såldes samtliga aktier till en grupp anställda och hela koncernen kan numera betraktas som personalägd.

Miljöutmärkelser

Parametrar: Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbygnad. (Silver-Guld)

Stor erfarenhet om kunskap om miljöbyggnad projekt inom Sweden Green Building Counsil.
Projekt som kan frontas är:
Lilla Alby Skola-Sundbyberg Nybyggnad skola 7000 kvm miljöbyggnad guld.

ÖRS Förskola-Sundbyberg Nybyggd förskola 1500kvm miljöbyggnad Guld.

Ursviks SkolaSundbyberg Om och tillbyggnad 5900KVM miljöbyggnad guld.

Sundbybergs Ishall Miljöbyggnad Guld 5000KVM Sport och Multibassäng.
Kvarter Banken Sundbyberg Fastighets Ab förvaltaren i Sundbyberg ombyggnad av bostads och affärshus Miljöbyggnad Silver.

Forskarens Förskola Sundbyberg Miljöbyggnad Silver Nybyggnad 1500KVM

Sigtuna Kommun: Nybyggd förskola 1300KVM Miljöbyggnad Silver
Polishuset Borlänge -Diös beställare Miljöbyggnad Silver. 7000kvm

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 gällande miljö och kvalitet


MILJÖPOLICY

  • Vi skall aktivt föreslå våra kunder installationssystem som premierar låg energiförbrukning och leder till en hållbar utveckling på både kort och lång sikt.
  • Vi skall fortlöpande utbilda personalen i miljökunskap så att förutsättningar för ständiga förbättringar tillskapas. Genom detta kan vi rekommendera våra kunder produkter och installationstekniska lösningar med en långsiktigt låg miljöbelastning.
  • Vi skall utföra våra tjänster inom ramen för lagar och förordningar med en smidighet som för uppdragsprocessen framåt.
  • Att vara miljömedvetna i vår arbetssituation genom källsortering på arbetsplatsen och i vårt val av miljövänligt färdsätt till arbetsplatsen, kunder och uppdragsställe.

 

KVALITETSPOLICY

  • Vi ska uppfylla ställda krav och ha som målsättning att överträffa kundens förväntningar.
  • Vi skall utföra våra tjänster inom ramen för lagar och förordningar med en smidighet som för uppdragsprocessen framåt.
  • Våra kunder ska i alla situationer bemötas professionellt och fackmannamässigt.
  • Vi skall hålla en hög leveranssäkerhet och genom att bevaka och följa upp kvalitetsavvikelser och allteftersom höja våra ställda mål.
  • Genom ständiga förbättringar i vårt ledningssystem skall vi säkerställa fortsatt utveckling och hög kvalitet på våra tjänster.
  • Ett av våra konkurrensmedel skall vara att vi i varje uppdrag tillför kunden ett mervärde och som höjer kvalitén på installationerna.