Vårat projekt på Kulturtorget i Märsta med 51 lägenheter är nu inflyttat och färdigställt.

Ståhlkloo är med och utvecklar kvarteret Bollen i Råsunda med 240 nya lägenheter.

Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbyggnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Falukontoret:

Ståhlkloo AB
Nybrogatan 23,
79172 Falun

Torbjörn Pettersson
torbjorn.pettersson@stahlkloo.se
tfn: 010-13 00 610

Leksandskontoret:

Ståhlkloo AB
Hagagatan 8
793 30 Leksand

Johan Funesten
johan.funesten@stahlkloo.se
tfn: 010-13 00 611

Morakontoret:

Ståhlkloo AB
Kyrkogatan 27
792 30 Mora

Martin Jansson
martin.jansson@stahlkloo.se
tfn: 010-13 00 693