Vi har nöjet att berätta att Wolfgang Rachbauer from nästa år återigen jobbar på Ståhlkloo! Wolfgang har under tiden arbetat som entreprenör på en ventilationsfirma i Falun med kalkyler, injusteringar och var ansvarigt drivande i många projekt. Det blir ytterligare en medarbetare med nya värdefulla kunskaper, erfarenheter och stor rutin som kommer tillbaka till oss på Ståhlkloo i Augusti efter sommarsemestern 2021.

Vi hälsar Wolfgang varmt välkommen tillbaka!