Ståhlkloo har lyckats nå den högsta klassen AAA enligt soliditets rating.

Bedömningen görs på 2500 olika punkter och på fyra delomdömen som är betalningsförmåga, ekonomi, sedan ägare/ledning och också ålder/verksamhet vilket jämförs med hur vi ligger till i vår bransch gentemot landets konkurrenter. AAA visar att vi har högsta betyg i samtliga delomdömen.

Ståhlkloo har lyckats nå den högsta klassen AAA enligt soliditets rating även för 2013, det är bara drygt 2% av företagen i samma område som nått den högsta ratingen.