Ekonomisk rating av Ståhlkloo

Ståhlkloo har lyckats nå den högsta klassen AAA enligt soliditets rating. Bedömningen görs på 2500 olika punkter och på fyra delomdömen som är betalningsförmåga, ekonomi, sedan ägare/ledning och också ålder/verksamhet vilket jämförs med hur vi ligger till i vår...

Nyanställningar

Vi önskar Klaus Rachbauer välkommen till vårt Falukontor, Klaus har 12 års erfarenhet från bl.a. Sweco i Falun och senast Torsten Palmqvist i Stockholm med bred erfarenhet från både vårdbyggnader och kontor/bostäder/skolor. Vi önskar även Simon Röjsel välkommen till...